Problematyka

 • nerwica
 • choroby psychosomatyczne
 • wypalenie zawodowe
 • depresja
 • zaburzenia koncentracji
 • rozstania
 • kryzys emocjonalny
 • kryzys życiowy
 • kryzys w związku
 • problemy w relacjach międzyludzkich
 • nadmierny stres
 • żałoba
 • stany lękowe
 • obniżony nastrój
 • choroby przewlekłe
 • niskie poczucie własnej wartości
 • chęć lepszego zrozumienia siebie
 • rozwój osobisty